ZMBQ型气动薄膜切断阀

ZMBQ型气动薄膜(高温)切断阀

                                                 图片关键词 

型号ZMBQ16-2-P 

操作压力0.4-0.6Mpa

工作温度-10-250

阀门特性:该阀门整体结构合理,美观新颖。操作压力为0.4-0.6Mpa,可与气动球阀、活塞式气缸切断阀,气动角座阀等

同类型产品同时控制使用,且维修极其方便。整个产品在耐高温,耐腐蚀方面更能胜于同类型阀门。 

 

图片关键词

 

图片关键词

 

图片关键词